wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
  • +90 (236) 588 45 00
  • info@ardan.com.tr

Mandallı Yağmurlama Sistemleri

Mandallı Yağmurlama sulama sistemi nedir?

Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ diyoruz. Günümüzde modern ve etkili sulama sistemlerinden olan bu sistem, "sprinkler" adı verilen bir tabanca ile su havaya doğru püskürtülerek yağmur yağmasına yakın bir sulama etkinliği elde edilir.Diğer yöntemlerde ise su direkt olarak toprağa yüzeyden veya toprak altından verilir.

Kollektör, toplayıcı – dağıtıcı anlamındadır. Kollektör, birden fazla boruyu tek boruya toplayan veya tek boruyu birden fazla boruya dağıtan bir tesisat elemanıdır. Kollektörlerimiz kendinden vanalı, mini vanalı ve basınç ayarlı olarak üretilmektedir. Tesisat projesinde hesap edilen boru çaplarına uygun yapılır. Isıtma tesisatının en önemli parçalarından biri olan kollektörün malzeme kalitesi, sızdırmazlık ve görsel uygunluğu çok önemlidir. Kollektörün çevre şartlarından minumum etkilenmesi için kollektör dolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Yağmurlama sistemi genellikle birden fazla sprinklerden meydana gelir.Birden fazla sprinkler kullanıldığında her bir sprinkler boru hattında önceden belirlenen aralıklarda yerleştirilerek üniform bir sulama elde edilir.

Sprinklerden Abot adı verilen boru hattı üzerine yerleştirilen bir ara parçaya bağlı uzatma borusuna monte edilerek çalıştırılırlar.Uzatma borusu ile sprinklerler arasına bağlanan Küresel Vana sayesinde arzu edildiği anda ilgili sprinkler devre dışı bırakılabilir.

Yağmurlama sulama sistemleri genel olarak üç kısımda incelenebilir.

Taşınabilir Sistemler
Bu sistemde motopomp ünitesi, ana boru ve lateraller taşınabilmektedir.Yurdumuzda en yaygın uygulanan sistem taşınabilir sistemdir.
Yarı Taşınabilir Sistemler
Motopomp ünitesi ve ana boru hattı sabit lateraller hareketlidir.Bu sistem meyve ve sebzeliklerin sulanmasında geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Taşınamayan (Sabit) Sistemler
Bu sistemde motopomp,ana boru ve lateraller sabittir.

Yağmurlama sulama sisteminin faydaları;

Yurdumuzda son yıllardaki hızlı bir gelişme gösteren yağmurlama sulama metodu diğer sulama metotlarına göre aşağıdaki üstünlüklere sahiptir.

Sistemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3.5 lt/sn) yerlerde dahi sudan azami ölçüde yararlanılır
Meyilli topografyası bozuk (ondüleli) yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
Su; toprağa,yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden; mahsul veriminde diğer sulama metotlarına nazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kaliteyi yükseltir.
Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkamama durumunu ortadan kaldırır.İsletme masrafından ve isçilikten tasarruf sağlanır.
Toprak derinliği az ve (Sığ) geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.
Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri,tozlar ve zararlı haşereler yağmurlama ile yıkanabilir.
yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek (Drenaj) sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır
Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.Eriyebilir suni gübreler sulama suyu ile birlikte isçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
Sebze, narenciye,bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

Yağmurlama borularının döşenmesi
Polietilen yağmurlama boruları sulanacak alana döşenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

Motopomp çıkısından sonra mutlaka (ES) kullanılmalıdır.(ES) kullanılmadığı takdirde motopomptaki titreşim direkt olarak askıda kalan boru sistemine iletilecek ve bu titreşim de borunun bağlantı yerlerinde hasarlara neden olabilecektir.Ayrıca (ES)' in kullanılmaması durumunda motor ve motopomp sisteminde titreşimler de artacağından bundan hem motopomp hem de boru sistemi zarar görebilir.
Kelepçeli borular döşenirken her üç boruda bir son borunun ucundan tutularak sistemdeki kelepçe boşlukları alınmalıdır.
Boruların bağlantılarında kullanılan contalar takılmadan önce conta yuvalarının kum ve topraktan arındırılmasına dikkat edilmeli; conta tam olarak yuvaya yerleştirildikten sonra boru bağlantısı gerçekleştirilmelidir.
Sistemi devreye alırken,önce küçük debilerde çalışılarak ana boru ve lateraller su ile doldurulmalıdır.Sistemin sonundaki kör tapalar bir süre açık tutularak boruda kalan arzu edilmeyen yabancı maddelerin dışarı atılması sağlanmalıdır.
Yabancı maddelerin boruya girmemesi ve yağmurlama memelerinin tıkanmaması için pompa emme borusunun ucuna süzgeç takılmalıdır.
Sistemdeki en son abottan sonra fazladan bir boru daha kullanılarak istenmeyen maddelerin bu boruda birikmesi sağlanmalıdır.
Yağmurlama sezonu sonunda sistem sökülerek abotun üzerindeki vana ve tabancalar birbirlerinden ayrılarak temizlenmeli ve gerekli bakim yapılarak muhafaza edilmelidir.

 

 

 

Digital Katalog (PDF) >>