wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
  • +90 (236) 588 45 00
  • info@ardan.com.tr

FİLİTRELER

 

Damla Sulama Filtre Sistemleri ve Görevleri

Damla sulama sistemlerinde olmazsa olmazı filtreler yapılan damla sistemlerinin kalbi olarak basınç kaynağı ile damla borusunun arasında yer alır. Damla sulamanın en önemli parçası olan laterallerin ömrü, bu lateraller üzerinde yer alan damlatıcıların işlevlerine devam edip etmediklerine göre belirlenir. Damlatıcıların içinde yer alan su geçiş kanalları, suyun enerjisini azaltıp, çıkış basıncını düşürmek amacı ile çok dar olarak imal edilmektedir. Bu damlatıcıların tıkanmasın damlama borusunun faaliyetinin sona ermesine sebep olur. Bu yüzden filtre grubu sistemde hayati bir nokta teşkil eder. Aynı zamanda damla sulama filtre sistemleri tıkanma riski eş su dağılımındaki bozukluklara sebep olacağından ürün miktarı ve kalitesini de bozacaktır ve birim alandan alınan ürün miktarının düşmesine sebep olacaktır.

Damla Sulama Filtre Sistemlerinin Görevleri

Az basınç kaybı ile su süzmek
Katı maddelerin kaçmasını önlemek
Katı maddeleri sistem dışına kolayca atmak
Her ters yıkama sınrası filtrelerin ilk konumuna gelmesi ve ters yıkama sırasında çok az su harcaması

Damla Sulama Filtre Sistemi Seçimi

Suyun kaynağının alındığı yer (kuyu, göl, havuz vs.)
Suyun kirlilik derecesi (kumluluk ve mil veya yosun gibi kirleticilerin yoğunluk oranı)
Suyun debisi
Pompa çıkışının çapı gibi değer göz önünde bulundurulmalıdır.

İyi Bir Damla Sulama Filtre Sisteminde Olması Gereken Özellikler

Fitre su debisini azaltmadan suyu süzmelidir
Filtre katı maddeleri kaçırmamalıdır
Filtre tutmuş olduğu katı maddeleri sistem dışına koalyca atmalıdır
Filtre ters yıkama sırasında çok az su harcamalıdır
Filtre bakterilerin çoğalmasına yardımcı olmamalıdır

Damla Sulama Filtre Sistemlerinin Temizliği

Damla sulama filtre sistemlerinin temizlenmesi işlemi şu şekillerde olur;
a) Sökülüp Temizleme: Tekli veya geri yıkaması olmayan sistemlerde sistem girişi ile çıkışı arasında basınç kaybı gözlenildiği zaman sistem durdurulue. Filtre sökülüp disk ya da etek kısmı çıkarılıp temizlendikten sonra takılır ve sistem çalıştırılır.

b) Ters Yıkamalı Temizleme: Sistemlerde geri yıkama vanaları olan filtre grubunda sistemin giriş ve çıkışlarında basınç kaybı olduğu zaman tahliye vanaları açılarak vanalar ile ters yıkama işlemi sayesinde sistemdeki birikmiş parçaların dışarı atılmasıyla gerçekleşir.

c) Otomasyonlu Sistem: Manuel ters yıkama işleminin sistemdeki basınç farklılıklarını algılayan elektronik devreler yardımı ile temizleme gerçekleşir.

Gübre Tankı

Temel Özellikleri ve Görevi:
Gübre tankı damla sulamada verimliliği arttırmada önemli bir yer teşkil eden gübrelemenin, bitkinin, besin maddesinin sistemden verilerek damlatıcılar vasıtası ile besine ulaşmasını sağlar. Yani diğer bir deyişle sistem gübre enjekte etmek amaçlı kullanılır. Gübreleme disk veya elek filtre önünde kurulu olmalıdır. Gübre uygulanacağı zaman; ana vana kısmen kapatılır, gübre tankı giriş ve çıkış vanaları açılır.

Gübre Tankı Takımı
Sisteme verilen karışımdan sonra suyla yıkama en az 15 dakika devam ettirilip, sistem ve tank içindeki kimyasal tamamen boşatılmalıdır.

 

Digital Katalog (PDF) >>